Về An Pha

Về chúng tôi

 An Pha Technology mang đến các giải pháp quy mô giúp khách hàng của chúng tôi phát triển mạnh mẽ trong một thế giới đang thay đổi trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Chúng tôi làm những gì

Chúng tôi phân phối các sản phẩm y tế đồng thời cung cấp các giải pháp về hiệu suất và dữ liệu cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Chúng tôi là một liên kết quan trọng giữa các mặt lâm sàng và hoạt động của chăm sóc sức khỏe, cung cấp
các giải pháp end-to-end và thông tin chi tiết theo hướng dữ liệu giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và cải thiện cuộc sống mỗi ngày.

Chúng tôi nắm bắt cơ hội để giải quyết những thách thức phức tạp nhất của ngành chăm sóc sức khỏe – hiện tại và trong tương lai 

Sứ mệnh của chúng tôi

Chúng tôi mong muốn trở thành đối tác đáng tin cậy nhất của ngành chăm sóc sức khỏe bằng cách xây dựng dựa trên quy mô và di sản của chúng tôi trong phân phối, sản phẩm và giải pháp, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đang phát triển thông qua thông tin chi tiết về khách hàng, dữ liệu và phân tích, đồng thời tập trung nguồn lực của chúng tôi vào những gì quan trọng nhất. Song song đó, chúng tôi quan tâm đến sự phát triển, kết nối và nghĩa vụ với cộng đồng, lan tỏa thông điệp tích cực qua các chiến dịch chúng tôi đã thực hiện.