Khách hàng

Khách hàng của chúng tôi là các bệnh viện tuyến đầu, bệnh viện đa khoa và nhiều bệnh viện khác ở dọc 63 tỉnh thành trên khắp cả nước.

Một số Bệnh viện tiêu biểu